Publikationer

I Kulturmagasinet kan du köpa aktuell litteratur om Helsingborg, kulturminnesvård och föremålsvård. Du är också välkommen att slå dig ner och läsa något ur vårt faktabibliotek.

Via hemsidan och på plats i Kulturmagasinet kan du köpa böcker med anknytning till Helsingborg. Vi har också, handböcker och bevarandeprogram från olika stadsdelar.

Till försäljning finns också årsboken Kring Kärnan som i olika temanummer speglar Helsingborg. När det gäller äldre årgångar av Kring Kärnan, tag direktkontakt med Kulturmagasinet per telefon 042-10 45 27 eller via e-post kulturmagasinet@helsingborg.se.

Bokverket Helsingborgs historia

Bakom verket står Helsingborgs stads Historikkommitté.  Den första boken i serien presenterades 1925 och behandlade forntiden och den äldre medeltiden. Hittills har 17 böcker blivit färdiga. Det gör bokserien Helsingborgs Historia till den mest ambitiösa stadsmonografin i landet. Helsingborgs Historia har en hög vetenskaplig relevans och böckerna har karaktär av standardverk.

De senaste utgivna böckerna i samlingen kom 2010 och 2012. Del VIII:1 behandlar landsbygden kring Helsingborg, från äldsta tider och fram till skiftesreformerna på 1800-talet. Del VIII:2 tar upp landsbygdens arbete, fritid och politik och är rikligt illustrerad.

Beställ böcker

De två senaste boken kan köpas i bokhandeln och direkt genom Kulturmagasinet i Helsingborg. Priset är då 350 kronor inklusive moms. Porto tillkommer. Priset för hela bokverket inklusive den nya boken är 1 800 kronor.

Fortfarande kan de äldre delarna av bokverket köpas. Priset för enstaka exemplar av de äldre delarna är 100–300 kronor. Kostnad för frakt tillkommer. Beställ direkt via Kulturmagasinet per telefon 042-10 45 27 eller via e-post kulturmagasinet@helsingborg.se.

Helsingborgs stads Historikkommitté

Historikkommitténs uppgift är att dokumentera Helsingborgs historia. Kommittén bildades redan 1912 efter initiativ av konsul Oscar Trapp. Kommitténs ordförande är Hans Bergfast, verksamhetschef för Helsingborgs museer. Här hittar du kontaktuppgifter till Kommitténs ordförande.