Helsingborgs museer samlar Corona-berättelser

Mänskligheten har många gånger i historien hotats av epidemier, Helsingborg har inte varit förskonat. Som sjöfartsstad var till exempel risken stor att epidemier och sjukdomar följde med fartyg som kom från hamnar där kolera och pest rasade.

Just nu, befinner vi oss mitt i en pandemi, coronaviruset, som påverkar människor världen över. Nu vill Helsingborgs museer bevara dina erfarenheter för framtiden.

Vem som helst kan bidra med sin berättelse, såväl i text som i bild. Det gäller både dig som känner dig påverkad av virusets framfart och dig som inte upplever dig särskilt påverkad. Ditt bidrag blir ett tidsdokument och hamnar i museets samlingar.

Se oss prata om projektet med SVT.

Ta del av det insamlade materialet här.

Coronaviruset i Helsingborg – berätta för framtiden

Berätta din historia

Berätta gärna mer

Bidragslämnare och kontaktuppgifter

Det går bra att lämna bidrag anonymt.

Ange för- och efternamn
Ange år, fyra siffror
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att samla in berättelser eller föremål till Helsingborg museer samlingar. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte. Läs om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter på https://helsingborg.se/toppmeny/om-webbplatsen/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.