Tidens skatter

Vi vill visa er att historia och museisamlingar inte är dammigt och tråkigt – nej, tvärt om. Materiell kultur handlar om alla de tankar, känslor och ideologier som uppstår i relationen mellan människa och föremål. Alla föremål har berättelser och alla föremål kan tala, bara man ger dem lite uppmärksamhet. Vem vet, gamla och glömda hemligheter kanske kommer upp till ytan?

Följ med oss ner i magasinen och låt dig omges av hattar, begravningsvagnar, väldens älska fisk och mycket mer.