Tidens skatter

Vi vill visa er att historia och museisamlingar inte är dammigt och tråkigt – nej, tvärt om. Materiell kultur handlar om alla de tankar, känslor och ideologier som uppstår i relationen mellan människa och föremål. Alla föremål har berättelser och alla föremål kan tala, bara man ger dem lite uppmärksamhet. Vem vet, gamla och glömda hemligheter kanske kommer upp till ytan?

Följ med oss ner i magasinen och låt dig omges av hattar, begravningsvagnar, väldens älska fisk och mycket mer.

Ge förslag till Tidens skatter: Vad skulle du vilja se? Det kan vara filmserier på något tema eller enskilda filmer kring något speciellt i samlingen. Formulär hittar du här.Ge förslag till Tidens skatter

Tidens skatter är Kulturmagasinets filmserie om vår museisamling. Vad skulle du vilja se? Det kan vara filmserier på något tema eller enskilda filmer kring något speciellt i samlingen.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att samla in förslag till Tidens skatter. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte. Läs om hur Helsingborgs stad hanterar personuppgifter på https://helsingborg.se/toppmeny/om-webbplatsen/sa-har-behandlar-vi-dina-personuppgifter/.

Namn och kontaktuppgifter:

You must confirm you're not a robot.